Martinus symboler

Martinus började sitt livsarbete med att skapa de kosmiska symbolerna. Det finns ett hundratal symboler, varav dryga 40 är publicerade och förklarade idag. Symbolerna representerar tillvarons eviga principer och livslagar. Martinus ville ge läsaren en överblick över världsalltets kosmiska struktur.

Två av symbolerna kan ses här. Klicka på dem för en förklaring.


Martinus symbol 11
©Martinus Idealfond, 1963


Symbol 16
©Martinus Idealfond

Martinus Institut i Köpenhamn, Danmark, innehar upphovsrätten till Martinus verk Tredje Testamentet. Institutet arrangerar utbildning och publicerar tidskriften Kosmos.

Klicka här för att gå till webbplatsen för Martinus Institut för fler symboler!

 

Tillbaka »